VAD ÄR VÅLD…

och våld i nära relation (VNR)?

“Våld är makt, ett medel för att upprätthålla makt och genom den ångest och maktlöshet som uppstår, behålla makten. Våldet är intelligent och effektivt. Våldet är utövarens ansvar.”

Dessa kloka ord skriver Per Isdal i boken ”Meningen med våld”.

Den våldsutsatte kan känna:

Skuld, skam, maktlöshet, förnekelse, rädsla att förlora sina barn, rädsla för att inte bli trodd, rädsla för att bli dödad.

Det finns ett stort behov av att hålla skenet uppe, det är en familjehemlighet, arbetet kanske är den enda kontakten som man har kvar.

Socialt- och psykiskt våld

Verbala kränkningar, hot, isolering, utpressning och kontroll, som successivt leder till psykologisk nedbrytning.

Passivt fysiskt våld

Att inte få sova, inte få tillräckligt med mat eller utsätts för en långvarig psykisk stress som ger fysiska biverkningar.

Ekonomiskt och materiellt våld

Att tvingas skriva på avtal som leder till skuld. Att man blir ekonomiskt beroende eller att partnern förstör dina privata ägodelar eller hotar med att slå sönder möbler och inredning.

Aktivt fysiskt våld

Knuffar, sparkar och slag, strypgrepp, fasthållning eller en attack med något tillhygge.

Sexuellt våld

Att tvingas delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot din vilja.

Latent våld

Har du en gång blivit utsatt för våld, så styr risken för att bli utsatt igen, ditt liv.