Frihet från våld är en mänsklig rättighet- ett slag räcker

Kontakta oss så hittar vi tillsammans en väg framåt.

Kvinnojour i Tierp

Kvinnojouren Liljan är en helt ideell kvinnojour och har inga anställda.
Vårt upptagningsområde är Tierp och Älvkarleby, men givetvis är alla kvinnor välkomna till oss.

I Kvinnojouren Liljan arbetar vi som personlig coach, vilket gör att du som ringer bara talar med en eller två personer som följer dig så länge du har behov. Vill du ha vårt stöd vid besök hos advokat, polis, sjukhus, tingsrätt m.m. försöker vi ordna det. Du får vara helt anonym i din kontakt med oss, vi är ingen myndighet och vi har etiskt tystnadsplikt.

Vi erbjuder även rådgivning till män som blivit utsatta för våld i nära relation.

Vårt uppdrag som kvinnojour.

Tecken på våld i nära relation (VNR).

Tecken på att barn har bevittnat våld i nära relation (VNR) 

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV-F) tecken.

VILL DU BLI MEDLEM?

Betala in 70kr på bg: 5601-8138

Eller swisha till nr: 1231 1880 51

Skriv ditt namn och din adress som meddelande.

Vårt uppdrag som kvinnojour är att:

 • Arbeta förebyggande genom information t.ex. till åk 7.
 • Skapa opinion, t.ex. synas ute och diskutera våldets konsekvenser.
 • Finnas tillgängliga för rådgivning och samtal med kvinnor, samt i mån av plats kunna erbjuda en sovplats vid behov.

Hedersrelaterat våld och förtryck (HRV-F) tecken och varningssignaler t.ex.

 • Starkt begränsad rörelsefrihet
 • Få eller inga sociala kontakter utanför familjen
 • Avsaknad av tillgång till egna pengar, pass och andra värdehandlingar
 • Hot om våld, dödshot och fysiskt våld
 • Förtryck

Våld i nära relation (VNR) tecken och varningssignaler t.ex.

 • Sår, blåmärken, isolering, ångest, diffusa sjukdomstillstånd
 • Deltar inte på gemensamma tillställningar efter arbetstid
 • Kan inte jobba övertid
 • Blir ofta kontaktad av sin partner på arbetstid

Tecken på att barn har bevittnat våld i nära relation (VNR) t.ex.

 • Drömmer mardrömmar, visar rädsla, har ett oroligt beteende
 • Medveten distans till frågor om våld och till vänner
 • Koncentrationssvårigheter, aggressivitet, våldsintresse